Professional power tools supplier

Ningbo usushen Söwda Co., Ltd.2014-nji ýylda Hytaýda önümçiligi we söwdany birleşdirýän janly hünär güýji gurallary bilen üpjün ediji döredildi.Önümlerimiz daşary ýurt bazarlarynda gowy satylýar.Gözleg we ösüş zerurlyklary sebäpli, 2017-nji ýylda guradyjy sander öndürmekde ýöriteleşen Ningbo Coman Electric Tools Co., Ltd.-ni tapmak üçin hünärmen gözleg işgärlerini we ökde işgärleri ýygnadyk.“Ilki bilen hil, ilki müşderi” ýörelgesine eýerdik.

önümlerimiz

Professional güýç gurallary

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • NINGBO YUSHEN - Professional Drywall Sander üpjün ediji

  Ningbo usushen Söwda Co., Ltd.2014-nji ýylda Hytaýda önümçiligi we söwdany birleşdirýän janly hünär güýji gurallary bilen üpjün ediji döredildi.Önümlerimiz daşary ýurt bazarlarynda gowy satylýar.Gözleg we ösüş zerurlyklary sebäpli 2017-nji ýylda hünärmen gözleg işgärlerini we ussatlygy ýygnadyk ...

 • Drywall sander Satyş - 2023-nji ýylda Täze ýyl üçin hyzmat täzelenmesi

  Hyzmat kämilleşdirişi: 2023-nji ýyla çenli gury diwar sanderine sargyt ediň we nusgalary mugt ibermekden we indiki ýyl üçin töleg tölemekden lezzet alyň.Kepillik, bir ýyllap guradylan guradyjy sander üçin uzaldyldy.Önümçilik sikli 7-10 gün öňünden, transport bolsa ilki tertipleşdirilýär.Täze ...

 • Habarlar-deňiz ýükleri azajyk üýtgeýär!

  800W, 225mm Uzyn tutawaç guradyjy Sander - KM2301-B * Diwar sanderiniň kellesiniň ýanyndaky ergonomiki tutawaç, çäge wagtynda ýadawlygy ep-esli azaldar.Polýusyň ujundaky T şekilli tutawaç, poluň üstünde sander maşyny duranyňyzda tozan çykarýan şlangy gorap biler.* Taslanan wi ...

 • Teklip - LED iş çyrasy bilen 3.6V elektrik tornavida üçin hünärmen üpjün ediji

  LED ýagtylygy we güýji kesgitleýän 3.6V elektrik tornuwy* TIG ÜÇIN GÖRNÜŞ ...

 • Iň gowy “Drywall Sanders” synlary 2022- Iň gowy 7 saýlama

  Iň gowy Drywall Sanders gözleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, Drywall Sanders hakda möhüm maglumatlary almak üçin dogry ýerdediňiz.“Drywall Sanders” 2022-nji ýylda satyn almak üçin iň ýokary baha berlen “Drywall Sanders” -iň hataryna girmek mertebesidir.

BIZIOC JEMGY CHET KANALlarymyz

 • sns04
 • sns01
 • sns02